Mozzarella Sticks


Mozzarella Sticks

$7.99

Panko-breaded Mozzarella cheese.  Served with Maraniara Sauce.